FOTOGRAFOVÁNÍ • CESTOVÁNÍ • MY PHOTOGALLERY • TRAVEL PHOTO • LANDSCAPE • MOUNTAINS

Magic morning

                                                                       Scroll down !!!

               Magické ráno ...

         ... je něco málo po páté hodině ranní a my se vydáváme směrem k nádraží ve Starém Smokovci ( SK). Je tu klid a tma jako v pytli. Nasazuji si čelovku, ale moc toho nevidím. Moje oči jsou ještě zamlžené a tak musím dávat pozor, abych s sebou nešlehla. Bereme to totiž dost rychle a zkratkami. První spoj električky přijíždí a tak nastupujeme. Moc pasažérů tu není. Cesta ubíhá jako voda a je tu hlášení :  next stop " Štrbské pleso ".

      ... vystupujeme. Pomalu se rozednívá. Je jasno a tak rychle skoro poklusem míříme nahoru k jezeru. Musíme totiž stihnout východ sluníčka a zachytit jeho první paprsky. Kvůli tomu jsme sem jeli. Tak a jsme na místě. Stativ, foťák, filtry ...  a čekáme. Mrznou mi ruce i nos. Ale rukavice si nasadit nemůžu. To bych toho asi moc nevyfotila. A je to tady ! " Kouzelné ráno ". Hladina jezera je úplně klidná. Překrásný odraz hor a červenooranžové zabarvení stromů v ní činí tuto atmosféru přímo fantastickou. Nádherný podzim je tu ...

                                                   Helena

 

 

 

 

        Magic morning ...

           ... is just a little after five o'clock in the morning and we're leaving towards the station in the Old Smokovec (SK). It's quiet and dark as pitch. I take my headlamp, but I see wrong. My eyes are still blurred, so I must be careful to not fall. We run quickly through the different shortcuts. The first morning tram arrives and we enter inside, but the passengers, there is only a few. The path passes like water and there is a message:

                        " next stop: Štrbské Pleso ".

          ...   we get out. Light begins slowly. The sky is clear and we run so fast up to the lake. We had to catch the sunrise  and capture its first rays. Because due to this beautiful atmosphere we are here today.  Well, we have in place. Tripod, camera, filters ... and to wait. Freezing my hands and nose, but I can not put  gloves. I would not do a lot of photos.
          And here it is!  "Magic Morning".  Surface of the lake is completely calm. Beautiful reflection of the mountains and reddish-orange color in the trees makes it such a fantastic atmosphere directly. Beautiful autumn is here ...

                                                      Hellen


 

10.02.2016 15:49:18
bilkovahelenaph
Copyright © 2009-2018 Helena Bílková. All rights reserved.

All published photographs are protected by copyright law. Their further use is possible only with the permission of the author.
Na všechny fotografie a články se vztahují autorská práva. Další šíření, kopírování nebo jiné použití je možné jen se souhlasem autora.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one